Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/ Digitālo tehnoloģiju prasmju izmantošanas iniciatīvas.


Projekts:

Iesniedzējs:


1 Ieguldījumi tehnoloģijās Videokonferenču zāles izveidei ir vismaz 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas
2 Projektu iesniedz Ludzas novada pašvaldība vai pretendents iesniedzis ilgtermiņa nomas līgumu ar Ludzas novada pašvaldību, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža.
Kopā Minimālais punktu skaits: 10 Maksimālais punktu skaits: 15 Summa: 0
NAP ES LEADER