Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.


Projekts:

Iesniedzējs:


1 Projekta atbilstība SVVA stratēģijai
  • Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu VRG teritorijā un ir atbilstošas SVVA stratēģijai Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015 -2020 gadam, attiecīgajai rīcībai un sekmē rīcībā plānoto rezultātu sasniegšanu.
  • Atbilst - apvelk vārdu "Jā"
  • Neatbilst - apvelk vārdu "Nē" (Projekti tālāk netiek vērtēti).

Kopā Minimālais punktu skaits: 18 Maksimālais punktu skaits: 47 Summa: 0
NAP ES LEADER